بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بازرگانان

تهران - اتوبان شهید محلاتی - جنب پل ری